با روسری سفيد به استاديوم می‌رويم و ...

صبح با عجله از خانه آمدم بيرون تا برسم به جلسه مطبوعاتی مهندس مختاری در سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران.تندتند با آقای همسر چای خورديم و تازه توی راه که می‌رفتم تلخی خوب چای را ته گلو مزمزه‌کردم و دلم خواست پيش آقای همسر باشم نه توی اين خيابان‌های شلوغ و کثيف که هنوز رنگ و بوی روزهای دم عيد را به خود نگرفته‌اند....بگذريم که آقای مختاری ـ به قول خودش باغبان تهران ـ باز هم همه را هنرمندانه پيچاندند و چيز به‌دردبخوری درباره فاجعه لويزان نگفتند!

اما اين ساعت روز نيامده‌ام که هيچ کدام از اين حرف‌ها را بزنم.آمده‌ام بگويم صبح که با عجله از خانه می‌زدم بيرون روسری سفيد اتوشده‌ام را تا کردم و گذاشتم توی بساطم تا بعدازظهر همه با روسری‌های سفيد برويم استاديوم و حالا که آمدم اين را بنويسم ناگهان به سرم زد که نظر شما را هم درباره حاتم‌بخشی شهردار تهران بدانم.به نظر شما چه معنی دارد که شهردار تهران به اعضای اصلی تيم ملی نفری ۱۸ميليون و به ذخيره‌ها نفری ۱۰ ميليون تومان پاداش بدهد؟ من که نمی‌فهمم.عوام‌فريبی تا کی؟ تبليغات از جيب ملت تا کی؟ همين الان هم همه نسبت به قراردادهای هنگفت اعضای تيم ملی با ديده شک نگاه می‌کنند.در جام جهانی هم که همه می‌دانيم قرار نيست ايران ستاره مجلس بشود و بدرخشد.حالا از پا به توپ شدن آقای رئيس‌جمهور که بگذريم ـ چون پولی بخش و بار نشده‌ است ـ توجيه حرکت تبيلغاتی شهردار قاليباف به نظر شما چيست؟

/ 0 نظر / 9 بازدید