تاثيرات آقای همسر بر روز تولد!

پارسال چنين روزی يعنی روز تولدم حسابی به‌هم ريخته بودم.حالم خوب نبود و اينجا هم کلی درباره غم روز تولد فرافکنی کردم. اما امسال حالم طور ديگری است.امسال ۲۳ اسفند را دوست دارم.يک هفته است به صورت سلسله‌وار اهل خانواده و دوستان دارند تبريک می‌گويند و برايم جشن تولد می‌گيرند.همه اين مهربانی‌ها سال پيش هم بود اما اين حس خوبی که الان دارم آن‌موقع نداشتم.نمی‌دانم بعضی آدم‌ها از جمله اين علی قديمی لوس و بی‌مزه که الان اينجا نشسته و مدام پارازيت می‌اندازد وسط کارم می‌گويند:همه اينها به خاطر اين است که امسال ازدواج کرده‌ای و آقای همسر مهربانی داری.....و من هم لپ‌هايم گل می‌اندازد و تاکيد می‌کنم که موضوع ازدواج نيست موضوع احساس دلپذير اعتماد و مهر و همراهی است و در اينجاست که غذا را می‌آورند  ـ مقادير قابل توجهی آنفلوانزای مرغی ـ پپر وارد گفت و گو می‌شود که : فهيمه جان تو تازه ازدواج کرده‌ای و پول احتياج داری ديگه چه کار کنيم، ما غذاتو می‌خريم!!!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید