اگه کاريکاتورمو بکشی کاريکاتورتو می‌کشما !!

اين جريان «کاريکاتوريسم» هم شده يک لوس‌بازی جهانی.از آن طرف دنيا عده‌ای کاريکاتورهای بی‌ اساس و منطق می‌کشند درباره پيامبر اسلام و اعتقادات يک ميليارد مسلمان در سراسر جهان را به مسخره می‌گيرند و از اين طرف هم دست‌اندرکاران روزنامه همشهری در يک حرکت کودکانه و خام مسابقه کاريکاتور ضد «هولوکاست» راه می‌اندازند و يک عده کاريکاتوريست غيرحرفه‌ای خام‌دست تر از آنها هم در آن شرکت می‌کنند تا همين‌طور جريان « ضد گفت و گوی تمدن‌ها » ادامه پيدا کند.يکی هم نيست بگويد: « خب آخرش که چه؟ شما آنها را محکوم کنيد و آنها هم شما را . اين وسط « انسان» است که فراموش می‌شود.» آيا را‌ه‌های قشنگ‌تر، موثرتر و بشردوستانه‌تری برای نشان دادن اعتراض خودمان نمی‌توانيم پيش بگيريم؟روش‌هايی که شباهت دنيا با مهدکودک را کمی کمتر کند؟! دلم می‌خواهد به دست‌اندرکاران روزنامه استاد زائری بگويم:«انگار يادمان رفته که کاريکاتور هم کارکردهای خودش را دارد و برای مسخره‌بازی و به مضحکه کشيدن اعتقادات و ارزش‌های ديگران نيست.انگار يادمان رفته که «مشت در برابر مشت» آن چيزی نيست که پيامبر اسلام توصيه کرده است.»

بی‌مزگی‌های کاريکاتوريست‌های شرکت‌کننده در مسابقه را اينجا می‌توانيد ببينيد.

اگر خيلی عشق کاریکاتور هستيد می‌توانيد اولين کاريکاتور يک رئيس جمهور ايرانی بعد از ۲۵ سال را هم اينجا ببينيد.البته اين يکی انصافا ـ دست‌کم به نظر من ـ کار خوبی است.نه کينه و دشمنی و نه به قول شاملو « رعايت نکردن انسان »، هيچ يک از اينها را در اين کاريکاتور نمی‌بينيد.

/ 0 نظر / 11 بازدید